Disclaimer

Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door De Nieuwe Norm geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door De Nieuwe Norm worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. De Nieuwe Norm staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van De Nieuwe Norm gaat u akkoord met deze disclaimer. 

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn. 

Aansprakelijkheid 
Hoewel De Nieuwe Norm maximale zorg besteed aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. De Nieuwe Norm aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.