Groot-onderhoud Meerkoetlaan

Delft

De Nieuwe Norm gaf opnieuw vorm aan de Meerkoetlaan in Delft. Het project omvat groot onderhoud en verduurzaming van 100 woningen verdeeld over vier woongebouwen. Er zijn energetische maatregelen getroffen, de kozijnen zijn vervangen, de KBT's zijn gerenoveerd en daarnaast zijn er ingrijpende stappen gezet om het binnenklimaat te verbeteren. De algemene ruimtes in het wooncomplex zijn grondig geverfd in frisse kleuren, gekozen door de klankbordgroep. Ook de entree is geheel gerenoveerd en opnieuw ingericht. Een mooie opgave.

Meerkoetlaan opnieuw in vorm

We vingen deze opgave aan met het onderzoek van verschillende scenario's voor het verbeteren van de energieprestatie, het wooncomfort, de (brand)veiligheid en de uitstraling van de vier woningblokken aan de Meerkoetlaan. De opdrachtgever koos ervoor om de woningen te verduurzamen naar energielabel B en de uitstraling te verbeteren. De woningen waren voornamelijk verhuurd aan een kwetsbare doelgroep. Tijdens het project hield het team extra rekening met deze huurders, die deels onder begeleiding wonen.

 • Locatie Meerkoetlaan Delft
 • Opdrachtgever Vidomes
 • Omvang 100 woningen
 • Doelgroep Bewoners met perspectief
 • Energielabel Van label D naar label B
 • Bouwsom circa € 1.600.000

Het ziet er prachtig uit! Wat een verschil met hoe het was.

Projectcoördinator Woonbron

De aanleiding

De opdrachtgever wilde vier wooncomplexen verbeteren op het gebied van wooncomfort, (brand)veiligheid, energieprestatie en uitstraling. Als vertrouwde partner werd De Nieuwe Norm benaderd om gezamenlijk een plan uit te werken. Dit deden we door drie verschillende varianten te presenteren. Na de keuze voor de meest geschikte variant door de opdrachtgever stelden we een technische beschrijving op en maakten we een open begroting, die vervolgens door een onafhankelijke kostendeskundige werd getoetst. Nadat alles definitief was afgestemd, gaf Woonbron het uitvoeringsbesluit en werd de aannemingsovereenkomst gesloten. Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen ging het team van start met de werkzaamheden.

De technische vorm

De vergunningen voor de bouw en luifel werden verzorgd. Al deze werkzaamheden vereisten een nauwkeurige planning en afstemming met gemeentelijke instanties en omwonenden, om een soepele uitvoering te garanderen. Om een veilige bouwomgeving te waarborgen, hebben we een V&G-plan opgesteld voordat de werkzaamheden begonnen.

De entrees van de wooncomplexen hadden oorspronkelijk een sobere uitstraling, maar de bedoeling was om ze vriendelijker te maken. Om dit te bereiken werd een luifel boven de entreedeuren geïnstalleerd, de deurkozijnen vervangen en het bellentableau vernieuwd. Ook kreeg de entreehal een nieuwe vloerafwerking, en de wanden en plafonds werden opnieuw afgewerkt volgens de specificaties van de architect. In het proces werd het huidige intercomsysteem gecontroleerd om te zien of het in goede staat was of dat vervanging nodig was. Aangezien de luifel over openbaar terrein hing, moest er overleg plaatsvinden met de gemeente om ervoor te zorgen dat alles in overeenstemming was met de regels.

De gevels van de wooncomplexen waren over het algemeen in goede staat, maar de witte stenen waren enigszins vervuild. Er werd besloten om de gevels te reinigen met borstelen en water onder lage druk, gevolgd door hydrofoberen om ze waterbestendig te maken. Daarnaast werd het voegwerk gecontroleerd en waar nodig hersteld. De ramen werden vervangen door zonwerend HR++-glas met ventilatieroosters, omdat de woningen als te warm werden ervaren vanwege een gebrek aan goede ventilatie. Om de juiste ventilatiecapaciteit te bepalen, werd een ventilatieberekening gemaakt.

Het buitenschilderwerk werd uitgevoerd volgens een prestatiecontract, waarbij de kwaliteit werd gecontroleerd door het Verf Advies Centrum. De gehele installatie moest voldoen aan de geldende normen en voorschriften. Een belangrijke toevoeging was het vervangen van de onderkant van de bestaande hemelwaterafvoeren (HWA's) door drie meter hoge stalen exemplaren, om duurzaamheid te waarborgen.

Intern kreeg het hoofdtrappenhuis een nieuwe vloerafwerking, en de wanden en plafonds werden opnieuw geschilderd. Ook de kozijnen naar de corridors werden hersteld en geverfd. In de corridors zelf, die er eerder donker en als opslagruimtes uitzagen, werd een nieuw plafond aangebracht en werden de wanden opnieuw afgewerkt. Ook werden de leidingen onder het plafond aan het zicht onttrokken, waardoor de ruimte een frissere uitstraling kreeg.

Op het dak werden de ventilatoren vervangen door gelijkstroommodellen, waardoor er een aanzienlijke verbetering in het energieverbruik ontstond. De ventilatiekanalen werden gereinigd, en de ventielen in de woningen werden vervangen en opnieuw afgesteld. Ook werden individuele warmtemeters in de appartementen geïnstalleerd waar nodig, om een beter beeld van het energieverbruik te krijgen.

De huidige meterkasten werden gecontroleerd en waar nodig vervangen om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast werd de algemene verlichting in de complexen verbeterd. Op het dak moesten de lekkages rondom de ventilatoren worden opgelost, en de dak veiligheid werd gecontroleerd en geüpdatet volgens de geldende normen.

Het vluchttrappenhuis was een aandachtspunt, omdat het niet goed bevestigd was en dit tot een ongeval had geleid. Na een rechtszaak met de leverancier werd besloten om de vluchtramen te vervangen door deuren die naar het trappenhuis leiden, en de trappen zodanig aan te passen dat ze op een veiligere manier naar het maaiveld leiden.

Een belangrijk onderdeel van het project was ook het verbeteren van de brandveiligheid. Er werd een rapport opgesteld door Nieman, met aanbevelingen voor het installeren van blusmiddelen in de algemene ruimtes, rookmelders in elke woning, en het brandwerend afwerken van doorvoeren om brandoverslag te voorkomen.

Wat betreft de vervanging van toiletten, douches en keukens, werd er alvorens de werkzaamheden een inventarisatie gemaakt om te bepalen waar vervanging nodig was volgens het kwaliteitsbeleid van Woonbron.

Werkzaamheden

 • Voorbereiding en planning van de werkzaamheden.
 • Vergunningen voor het ontwerp en de bouw verzorgd.
 • Ventilatieberekening gemaakt om de juiste capaciteit te bepalen.
 • Nauwkeurige afstemming met gemeentelijke instanties en omwonenden voor een soepele uitvoering.
 • Asbestinventarisatie
 • Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) opgesteld voorafgaand aan de werkzaamheden.
 • Installatie van een luifel boven de entreedeur.
 • Vervanging van deurkozijnen en vernieuwing van het bellentableau.
 • Nieuwe vloerafwerking in de entreehal.
 • Afwerking van wanden en plafonds volgens specificaties van de architect.
 • Controle en aanpassing van het bestaande intercomsysteem.
 • Reinigen van de gevels door borstelen met water onder lage druk en hydrofoberen van de gevels.
 • Controle en herstel van het voegwerk.
 • Vervanging van ramen door zonwerend HR++-glas met ventilatieroosters.
 • Uitvoering van het buitenschilderwerk volgens het prestatiecontract.
 • Vervanging van de onderzijde van de bestaande HWA's door drie meter hoge stalen HWA's.
 • Nieuwe vloerafwerking in het hoofdtrappenhuis.
 • Vernieuwen van wanden en plafonds in het trappenhuis.
 • Herstel en schilderen van de toegangskozijnen, hekken en leuningen.
 • Aanbrengen van nieuwe plafonds en afwerking in de corridors.
 • Verwijdering van zichtbaar leidingwerk onder het plafond.
 • Vervanging van dakventilatoren door gelijkstroommodellen.
 • Reinigen van ventilatiekanalen en afstellen van ventielen.
 • Installatie van individuele warmtemeters in appartementen.
 • Energetische maatregelen
 • Oplossen van lekkages rondom dakventilatoren.
 • Controle en verbetering van de dakveiligheid volgens de geldende normen.
 • Aanpassingen om veiligere vluchtwegen te creëren.
 • Brandveiligheidsmaatregelen
 • Keuken-, badkamer- en toiletrenovatie

De sociale vorm

Ons sociale uitvoeringsteam is het gelukt om in goede verstandhouding met alle bewoners de renovatiewerkzaamheden uit te voeren. In overleg met Woonbron is gezien de doelgroep van het project besloten om geen bewoners enquête uit te voeren. Des al niet te min zijn de woningen tot  tevredenheid van de bewoners opgeleverd.    

 • Warme opnames
 • Bewonersbegeleiding

   

Voor en Na
Voor en Na

Opnieuw vorm in jouw project?

Heb je vragen, wil je ons advies of een voorstel om samen te werken aan jouw project? Neem contact op met aannemersbedrijf De Nieuwe Norm.

Meer projecten zien?

We gebruiken onze kennis en ervaring ook om andere projecten tot een succes te brengen. We vertellen je er graag meer over.