Groot-onderhoud en verduurzaming Debussyflat

Delft

De Nieuwe Norm gaf opnieuw vorm aan de Debussyflat in Delft. We hebben verduurzaming- en groot-onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd voor 196 woningen in bewoonde staat. Dit omvatte onder andere isolerende maatregelen, het vervangen van draaiende delen, het glas door HR++ glas, het installeren van energiezuinige warmtepompen en ventilatiesystemen, een KBT-renovatie en het vernieuwen van de entree en het voorterrein om de veiligheid te verbeteren en de uitstraling van het complex te verfraaien. In dit gebouw woont onder andere een uitdagende doelgroep. We hebben de bewoners nauw betrokken bij de plannen via de opgezette klankbordgroep.

Debussyflat opnieuw in vorm

Wij hechten waarde aan een persoonlijke aanpak en dat gedurende het gehele projectproces één vast aanspreekpunt betrokken is voor onze opdrachtgever. Dit is in de meeste gevallen onze projectleider. Samen met onze uitvoerder en voorman zorgen zij ervoor dat alle aspecten van het project soepel verlopen. Dit team, ook wel bekend als 'Team Debussy' in onze communicatie naar de bewoners toe, vormde een hechte eenheid. Dit team bestond niet alleen uit collega's van De Nieuwe Norm, maar ook uit onze vaste partners van onderaannemers. Doordat de verschillende disciplines elkaar kennen van eerdere projecten die ze met ons hebben uitgevoerd, zijn ze goed op elkaar ingespeeld en helpen ze elkaar om het project succesvol te laten verlopen.

 • Locatie Delft
 • Opdrachtgever Vidomes
 • Omvang project 196 woningen
 • Doelgroep Starters, gezinnen, empty nesters en gepensioneerden
 • Energielabel Van label D naar label A
 • Bewonerstevredenheid 7,6
 • Bouwsom ca. € 5.300.000,-

We hebben energiebesparende maatregelen aangebracht die geleid hebben tot een flinke besparing op het energieverbruik. De kostenbesparing oversteeg de huur prijsstijging zelfs ruimschoots met gemiddeld € 200,- per woning per jaar.

Vidomes

De vraag van de opdrachtgever

Als voorkeursleverancier zijn wij destijds uitgenodigd om een prijsinschrijving met Plan van Aanpak in te dienen. Wij hebben laten zien dat we buiten de contouren van de uitvraag mee kunnen denken in alternatieven. We vonden bijvoorbeeld een manier om de vooraf bepaalde asbestsanering risicoklasse 2 te wijzigen naar risicoklasse 1. Waarna we het gehele plan met het opgezette ‘Team Debussy’ presenteerde en tot slot gekozen werden als de aannemer voor dit mooie werk.

De technische vorm

We zijn gestart met het realiseren van de proef- en voorbeeldwoning, met als doel om enerzijds te controleren of wat de opdrachtgever en wij verwachtten ook daadwerkelijk werkte. Anderzijds gebruikten we dit om te bekijken of er onbekende zaken waren die afweken van de tekeningen. Bovendien kregen de bewoners de mogelijkheid om vooraf via de gebruikelijke gangen een tastbaar beeld te krijgen van het eindresultaat. Hiermee werden de eerste stappen gezet naar een duurzamere toekomst voor de Debussyflat.

De toiletten, badkamers en keukens kregen een eigentijdse en moderne uitstraling, terwijl ook het asbest werd gesaneerd om een veiligere leefomgeving te creëren. Op het dak werd de oude dakbedekking vervangen en werd het leidingwerk vernieuwd, inclusief de standleidingen. Het hart van het gebouw, met de W- en E-installaties, werd gemoderniseerd, inclusief de mechanische ventilatie- en luchtbehandelingssystemen. Absorptiewarmtepompen werden geïnstalleerd als onderdeel om het gasverbruik te verminderen en het gebouw duurzamer te maken. Bewoners merkten een verbeterd comfort door de vernieuwde draaiende delen en isolerende maatregelen. Een frisse verflaag gaf het gebouw een frisse uitstraling, terwijl het timmerwerk zorgde voor de laatste afwerkingen. Om de veiligheid en zichtbaarheid te vergroten, werd de entree vernieuwd en uitgebreid, waarbij één woning bij de entree werd betrokken.

Werkzaamheden

 • Proef-/voorbeeldwoning        
 • Toilet renovatie                       
 • Keuken renovatie
 • Badkamer renovatie
 • Asbestsanering
 • Vernieuwen dakbedekking
 • Aanpak standleiding en overig leidingwerk
 • Cv-installatie van een één naar een tweepijpsysteem omgebouwd
 • Het vervangen van alle radiatorgoten en het isoleren van de leidingen
 • Kopgevelrenovatie
 • Vernieuwen draaiende delen
 • Isolerende maatregelen
 • Schilderwerk
 • Plaatsen van HR++ glas
 • Treffen voorzieningen voor de aanleg van zonnepanelen
 • Plaatsen mechanische ventilatie met winddrukgeregelde ventilatieroosters
 • Plaatsen van een afzonderlijke energiemeter in alle woningen
 • Afbouw timmerwerk
 • Het treffen van brandwerende voorzieningen
 • De bestaande liften aanpassen naar de nieuwe situatie
 • Realiseren een nieuwe scootmobielruimte
 • Vernieuwen en uitbreiden van de entree
 • Een woning in minder gebracht en betrokken bij de nieuwe entree  
 • Het ombouwen van de garages in de plint naar bergingen
 • Het aanbrengen van gaswarmteabsorptiepompen en het aanpassen van de bestaande gasleiding

De sociale vorm

Onze sociale teams zorgen voor een toegankelijke, maar hoogwaardige communicatie niveau met de bewoners. Zelfs bij een uitdagende doelgroep die extra aandacht nodig heeft, presteren onze teams goed. Dit wordt ook duidelijk bij dit project, waarbij we een mooie score hebben behaald op de bewonerstevredenheid.

 • Ondersteuning van bewonerscommunicatie in het voortraject met als doel het behalen van de vereiste 70%
 • Oprichting en begeleiding van een klankbordgroep
 • Warme opname met bewoners van hun woningen
 • Extra aandacht aan hulpbehoevende bewoners voorafgaand de uitvoering
 • Bewonersbegeleiding tijdens de uitvoering
 • Dagelijks een vaste ontmoetingsplek voor fysieke bewonersvragen buiten de reguliere dagelijkse rondgang
 • Feestelijke oplevering met de bewoners om hen te bedanken voor hun geduld en om te vieren dat het werk is voltooid. Ook aan de kinderen is gedacht: er stond een groot springkussen en een ijscoman deelde ijsjes uit.

Opnieuw vorm in jouw project?

Heb je vragen, wil je ons advies of een voorstel om samen te werken aan jouw project? Neem contact op met aannemersbedrijf De Nieuwe Norm.

Meer projecten zien?

We gebruiken onze kennis en ervaring ook om andere projecten tot een succes te brengen. We vertellen je er graag meer over.